Sklejki Paged ze świadectwem EPD

Sklejki Paged uzyskały certyfikat EPD (ang. Environmental Product Declaration). Poświadcza on, że został oceniony wpływ naszych produktów na środowisko na poszczególnych etapach ich wytwarzania oraz cyklu życia. Dokument ten umożliwia obiektywne porównanie produktów spełniających tę samą funkcję pod względem ich ekologiczności.

Instytut Techniki Budowlanej ITB ocenił oraz zweryfikował wszystkie procesy naszej firmy na podstawie normy ISO 14025 oraz EN 15804. Rozpatrzono m.in. takie aspekty jak: zużycie wody, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, utylizacja odpadów.

Wykorzystanie w budownictwie produktów z EPD zwiększa szansę budynku na uzyskanie certyfikatu LEED lub BREEAM. Jest to deklaracja środowiskowa umożliwiająca podejmowanie świadomych decyzji przez konsumentów i redukcję negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko.

Świadectwa EPD dostępne są do pobrania na: https://sklejkapaged.pl/do-pobrania/.

Aktualności