Oferta produktów ubocznych dla odbiorców instytucjonalnych

Poniżej przedstawiamy ogólny opis produktów ubocznych do sprzedaży. Jeśli są Państwo zainteresowani tymi produktami, prosimy o kontakt :
surowce.paged@paged.pl
+48 89 757 95 07

1. Wałki połuszczarskie

Wałki połuszczarskie wykorzystuje się do wytwarzania architektury ogrodowej oraz mebli, a także do produkcji palet do przechowywania i transportowania sklejek i płyt stolarskich. Ponadto, po rozdrobnieniu do postaci zrębki są przetwarzane w zakładach papierniczych oraz zakładach produkujących płyty drewnopochodne. Stanowią także idealny substytut drewna kominkowego

2. Zrębki

Zrębki to materiał produkcyjny w zakładach papierniczych, a także w zakładach produkujących płyty drewnopochodne. Po odpowiednim rozdrobieniu i osuszeniu są również idealnym materiałem do produkcji pelletu. W elektrociepłowniach i zakładach produkcyjnych, także w zakładach Paged Morąg S.A. i Paged Pisz Sp. z o.o., zrębki wykorzystywane są, jako paliwo biomasowe do wytwarzania energii.

3. Czoła pomanipulacyjne

Czoła pomanipulacyjne (pieńki) są rozdrabniane, pakowane i sprzedawane w postaci drewna kominkowego. Po rozdrobnieniu są także wykorzystywane, jako biomasa w elektrociepłowniach i zakładach produkcyjnych.

4. Obrzynki sklejki i płyt stolarskich

Obrzynki sklejek i płyt stolarskich (pozostałości produkcyjne) są rozdrabniane i wykorzystywane do produkcji płyt drewnopochodnych. Większe elementy są poddawane recyklingowi poprzez powtórnie wykorzystywane ich do produkcji palet do przechowywania i transportowania sklejek i płyt stolarskich.

5. Pył i trociny

Trociny i pył, powstałe z cięcia surowca drzewnego wykorzystuje się do produkcji pelletu oraz wsporników/kostek do palet.

6. Kora

Kora idealnie sprawdza się, jako materiał do rekultywacji gleby oraz upiększania przestrzeni zielonych. Podobnie, jak zrębka stanowi także materiał energetyczny wykorzystywany w elektrociepłowniach.