Paged – jak wygląda produkcja sklejki

Obróbka hydrotermiczna surowca drzewnego

1. Obróbka hydrotermiczna surowca drzewnego

Do zakładu produkcji sklejki trafia drewno wielkowymiarowe, tzw. dłużyce lub kłody. Całość surowca podlega hydrotermicznej obróbce mającej na celu uplastycznienie drewna oraz relaksację naprężeń wewnętrznych i zmniejszenie oporów skrawania. Obróbka hydrotermiczna przeprowadzana jest w basenach warzelnianych lub komorach parzelnianych w temperaturze 40–60°C w zależności od gatunku drewna. Czas warzenia zależy od pory roku, gatunku oraz średnicy drewna i waha się w granicach od ok. 30 godzin dla drewna brzozowego, olchowego i sosnowego do nawet 72 godzin dla drewna bukowego. Następnie kłody poddawane są procesowi korowania i cięte są na wyrzynki.

2. Skrawanie (łuszczenie) wyrzynków

Wyrzynek transportowany jest do skrawarki obwodowej. Po centrycznym zamocowaniu w obrabiarce wprawiany jest w ruch obrotowy. Nóż łuszczarski wykonując ruch prostoliniowy w płaszczyźnie poziomej skrawa jego warstwę i w ten sposób powstaje długa wstęga tzw. forniru drzewnego. Grubość pozyskiwanego forniru wynosi standardowo 1,5 mm dla sklejek liściastych i 1,5 mm lub 2,6 mm dla sklejek iglastych. Fornir jest automatycznie cięty na formatki o założonej szerokości.

Skrawanie (łuszczenie) wyrzynków
Suszenie i tzw. naprawianie forniru

3. Suszenie i tzw. naprawianie forniru

Pozyskiwany fornir o wilgotności 30–120% jest suszony w suszarniach rolkowych, w temperaturze 160–180°C. Celem tego procesu jest osiągnięcie wilgotności końcowej na poziomie ok. 4–7%. Fornir z wadami wynikającymi z anatomii budowy drewna (np. sęki) naprawiany jest poprzez usuwanie miejsc wadliwych i wstawianie w te miejsca forniru bez wad, w postaci wstawek lub klinów o dobranej barwie i usłojeniu.

4. Klejenie fornirów i budowanie zestawów

Budowanie zestawów sklejki polega na dobraniu i odpowiednim ułożeniu arkuszy forniru. W zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego i wymagań klienta arkusze układane są klasycznie krzyżowo, krzyżowo równolegle, bądź równolegle względem siebie. Masa klejowa nakładana jest obustronnie na nakładarkach kleju na co drugi arkusz forniru. Rodzaj użytej masy klejowej decyduje o typie sklejenia produkowanej sklejki.

Klejenie fornirów i budowanie zestawów
Prasowanie zestawów

5. Prasowanie zestawów

Prasowanie zestawów fornirów odbywa się na gorąco pod ciśnieniem w prasach hydraulicznych wielopółkowych. Prasowanie ma na celu połączenie fornirów w sposób trwały i jednorodny, tak aby płyta sklejkowa charakteryzowała się jednolitą strukturą w przekroju.

6. Obróbka wykończeniowa

Po wcześniejszym sezonowaniu sklejek, obróbka końcowa polega na nadaniu arkuszom sklejki ostatecznego formatu poprzez docięcie boków do formatu standardowego na urządzeniach specjalistycznych zwanych formatyzerkami oraz skalibrowaniu i wygładzeniu powierzchni w procesie szlifowania na automatycznych szlifierkach kalibrujących.

Obróbka wykończeniowa
Oklejanie sklejki

7. Oklejanie sklejki

Proces oklejania odbywa się pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. W efekcie otrzymujemy powierzchnię o nowych właściwościach użytkowych, zgodnych z wymaganiami określonego zastosowania końcowego sklejki.

8. Sortowanie sklejki

Sortowanie sklejki polega na jej klasyfikacji jakościowej według stosownych wymagań zawartych w normach lub warunkach technicznych uzgodnionych z klientem.

Sortowanie sklejki