Paged – polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Spółki Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o. dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe klientów i kontrahentów były przetwarzane zgodnie z prawem oraz zabezpieczone w oparciu o najnowsze technologie. Zależy nam również na tym, aby działać jawnie i przejrzyście. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą stronę, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zagadnień dotyczących ochrony Państwa prywatności.

Zasady ochrony danych osobowych

Spółki Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o. gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z tym, spółki Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz  Sp. z o.o.:

  • przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty (zasada legalności, uczciwości i przejrzystości);
  • gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nigdy nie kontynuują przetwarzania danych w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
  • gromadzą i przetwarzają tylko te dane, które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu (zasada minimalizacji danych);
  • dokładają wszelkich starań, aby Państwa dane były zawsze prawidłowe i aktualne (zasada prawidłowości);
    nie przetwarzają Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu (zasada ograniczenia przetwarzania);
  • przetwarzają Państwa dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności);
  • podejmują wszelkie działania, aby być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów RODO (zasada rozliczalności).

Do danych osobowych przetwarzanych przez spółki mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z ich działaniami, do których są zobowiązane na podstawie przepisów prawa.

Spółki Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o. wymagają od swoich podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w ich imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

W przypadku skontaktowania się z jedną ze spółek w celu nawiązania współpracy jako dostawca bądź kupna naszych produktów, Państwa dane będą współadministrowane przez spółki Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz ewentualnego nawiązania relacji handlowych.

Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w powyższym celu znajdą Państwo tutaj.

W przypadku kupna produktów lub nawiązania współpracy jako dostawca, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez określoną spółkę. Klikając w wybrany link z poniższej listy mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu:

Jak uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wnieść żądania związane z przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z Panem Pawłem Markiewiczem – Inspektorem Ochrony Danych spółek Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o.
Kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail iod@m3mcom.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej (list można wysłać na adres siedziby spółki będącej administratorem Państwa danych osobowych).