Unia Europejska nakłada cła antydumpingowe na sklejkę brzozową z Kazachstanu i Turcji

14 maja 2024 Unia Europejska ogłosiła nałożenie ceł antydumpingowych na Kazachstan i Turcję w wysokości 15,8% na sklejkę brzozową importowaną z tych krajów do Unii Europejskiej. (link do decyzji tutaj). Decyzja jest efektem śledztwa UE rozpoczętego 22 sierpnia 2023 roku badającego nielegalny przemyt rosyjskiej sklejki przez te kraje, które zostało zainicjowane przez konsorcjum Woodstock, założonego między innymi przez Paged, polskiego producenta sklejki.

Jarosław Michniuk, prezes zarządu spółek Grupy Paged, która jako członek Konsorcjum Woodstock, odegrała kluczową rolę w inicjacji dochodzenia prowadzonego przez UE, podkreśla znaczenie tej decyzji dla ochrony europejskiego rynku przed nieuczciwymi praktykami.

– „To ważny krok w zapewnieniu, że wszystkie firmy działają na równych warunkach. Dzięki temu działaniu, sklejka brzozowa z Rosji, która była wysyłana przez Kazachstan i Turcję w celu uniknięcia ceł, teraz również zostanie odpowiednio oclona. Postępowanie toczyło się przeciwko omijaniu ceł, ale kluczem jest to, że wynik postępowania potwierdza też łamanie sankcji nałożonych na Rosję oraz przepisów EUTR. Dlatego mamy nadzieję, i oczekujemy, że takie nielegalne praktyki staną się teraz podstawą do podjęcia działań przez organy państw członkowskich.” – mówi Michniuk.

Ustalenia śledztwa uruchomią wspólne inicjatywy w zakresie egzekwowania prawa z udziałem władz krajowych i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w celu zwrócenia uwagi na potencjalne oszustwa celne, nieprzestrzeganie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna (EUTR) i masowe uchylanie się od sankcji.

Regulacja 2024/1287, która weszła w życie z natychmiastowym skutkiem od 14 maja 2024 roku, wprowadza także obowiązek zapłaty zaległych ceł za importy realizowane od 22 sierpnia 2023 roku. Oczekuje się, że suma zaległych opłat przekroczy 10 milionów euro.

Jeszcze przed inwazją na Ukrainę UE zwiększyła cła importowe na rosyjską sklejkę brzozową o 15,8% w celu zwalczania praktyk dumpingowych. Następnie pojawiły się dowody na to, że niektórzy sprzedawcy unikali ceł, przekierowując produkty przez kraje trzecie. Współpracując z unijnymi liderami i stowarzyszeniami branżowymi, Woodstock przedstawił przekonujące dowody na obchodzenie ceł, co skłoniło do wszczęcia dochodzenia w sierpniu 2023 roku. Rezultatem jest dzisiejsze rozporządzenie przeciwko dwóm pierwszym krajom objętym dochodzeniem. Żaden z tych krajów nie był wcześniej znany jako znaczący eksporter tego typu sklejki.

Grupa Paged podkreśla potrzebę dalszego monitorowania rynku i przestrzegania nowych regulacji, co jest kluczowe dla ochrony interesów europejskich producentów i konsumentów. Ta nowa polityka przyczynia się do walki z nielegalnym obchodzeniem sankcji i umacnia przepisy dotyczące legalnego handlu drewnem na terenie UE.

Więcej o ryzykach łamania prawa dla firm i ich zarządów opowiemy na specjalnym Webinarium, które odbędzie się 22 maja, o godzinie 10:00 i które organizujemy we współpracy z Pracodawcami RP i Stowarzyszeniem  Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

Link do rejestracji:

Ryzyko konsekwencji łamania regulacji unijnych na przykładzie nielegalnego importu sklejki z Rosji (clickmeeting.com)

Agenda Webinaru:

  1. Sytuacja w polskiej branży drzewnej i jej wpływ na gospodarkę kraju – Aleksandra Balkiewicz-Żerek, Ekspert, PKO BP
  2. Nielegalny import sklejki rosyjskiej i białoruskiej do Unii Europejskiej – Jarosław Michniuk, Członek Zarządu EPF (European Panel Federation)
  3. Wpływ nielegalnego importu sklejki rosyjskiej i białoruskiej na sytuację polskich firm – Bartosz Bezubik, Wiceprezydent SPPDwP (Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce)
  4. Tomasz Darowski, Partner oraz Michalina Woźny, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka – omówienie konsekwencji prawnych łamania regulacji unijnych dla zarządów i firm, które kupują rosyjskie i białoruskie towary

Zapraszamy na webinar wszystkich specjalistów branży drzewnej!

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami w sprawie nowego rozporządzenia UE w sprawie sklejki brzozowej przygotowanymi przez konsorcjum Woodstock.

Co się wydarzyło?

14 maja 2024 r. UE oficjalnie opublikowała Rozporządzenie[1] po tym, jak Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie w sprawie obejścia ceł antydumpingowych na przywóz sklejki brzozowej z Rosji przez Kazachstan i Turcję. Ustalenia Rozporządzenia zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie UE.

Co wprowadza nowe Rozporządzenie?

Nowe Rozporządzenie nakazuje organom celnym każdego państwa członkowskiego UE pobieranie cła w wysokości 15,8% (oprócz istniejących opłat celnych należnych importerom) od wszystkich sklejek brzozowych z Kazachstanu i Turcji. Rozporządzenie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym od 14 maja 2024 r. w całej UE.

Od kiedy pobierane są cła i czy są jakieś zwolnienia?

Dodatkowe opłaty są pobierane od wszystkich importów od 22 sierpnia 2023 r. Żaden dostawca z Kazachstanu ani z Turcji nie został zwolniony z tego obowiązku. Komisja już nakazała europejskim organom celnym zarejestrowanie wszystkich transakcji importowych od tego momentu, kiedy rozpoczęto dochodzenie, czyli od 22 sierpnia 2023 r.[2] Służby celne obliczą opłaty wsteczne należne od 22 sierpnia 2023 r. do 14 maja 2024 r. Niezależnie od tego, czy zawierają one zawartość rosyjską, czy nie, wszystkie importy sklejki brzozowej z tych dwóch krajów będą teraz obciążone dodatkową opłatą w wysokości 15,8% w przyszłości, tak długo, jak Rosja będzie nadal stosowała cła. Konsorcjum Woodstock szacuje, że sumaryczna kwota należna za opłaty wsteczne do dzisiaj przekracza łącznie 10 milionów euro.

Czy Konsorcjum Woodstock i europejski przemysł drzewny były zaangażowane w to dochodzenie?

Dochodzenie Komisji Europejskiej, które rozpoczęło się w sierpniu 2023 roku, zostało poprzedzone formalnym wnioskiem złożonym przez Konsorcjum Woodstock. Ten wniosek został szeroko poparty przez Europejską Federację Paneli oraz kilka krajowych stowarzyszeń w sektorze sklejki brzozowej.

Czy to oznacza, że import sklejki brzozowej z Kazachstanu i Turcji jest zabroniony?

Import z Kazachstanu i Turcji, niezależnie od tego, czy jest to oryginalne drewno lokalne, czy nie, nie jest zakazany do UE, ale będzie teraz podlegał temu samemu dodatkowemu cłu w wysokości 15,8%, które pierwotnie miało zastosowanie do importu z Rosji.

Czy prawdziwe pochodzenie rosyjskiej sklejki, importowanej do UE, było ukrywane przez władze?

Rozporządzenie ustaliło, że import sklejki brzozowej pochodzenia rosyjskiego był realizowany przez Kazachstan i Turcję, aby uniknąć obowiązujących ceł UE. Może to skutkować dalszymi dochodzeniami dotyczącymi potencjalnych oszustw wobec przepisów celnictwa UE poprzez błędne deklarowanie pochodzenia towarów i unikanie obowiązujących opłat. Na przykład Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prawdopodobnie jest świadomy praktyk obejścia i będzie kontynuował działania wobec znanych importerów, współpracując z innymi właściwymi organami krajowymi w państwach członkowskich UE. Kary za nieprawidłowości są znacznie bardziej surowe niż opłaty nakładane przez to rozporządzenie za takie naruszenia. Obejmują one możliwość stosowania opłat wstecz za ostatnie 3 lata, nałożenie dodatkowych kar administracyjnych, a także odpowiedzialność cywilną oraz w niektórych krajach UE, takich jak Niemcy, odpowiedzialność karną dla importerów i osób świadomie kupujących takie drewno.

Czy rosyjska sklejka również ominęła sankcje?

Rozporządzenie nie odnosi się do kwestii, czy przywóz rosyjskiej sklejki obchodzący obowiązujące cła antydumpingowe obchodził również system sankcji UE nałożonych na Rosję w następstwie inwazji na Ukrainę.

Może ono jednak skłonić państwa członkowskie UE do wszczęcia postępowania w sprawie możliwego uchylania się od sankcji zarówno przez importerów z UE, jak i zaangażowane firmy w Kazachstanie i Turcji. Kary za naruszenie sankcji są surowe i są ustalane na poziomie państw członkowskich. W kwietniu 2024 r. państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły dyrektywę, która będzie wymagać od nich wprowadzenia niezbędnych zmian w ich prawie krajowym, czyniąc naruszenia sankcji, w tym ich obchodzenie, przestępstwem karnym.[3]

Jeśli pochodzenie rosyjskiej sklejki brzozowej było ukrywane, czy ma to również implikacje dla egzekwowania Rozporządzenia UE w sprawie Drewna (EUTR)?

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia, prawdopodobnie zostały naruszone przepisy EUTR. EUTR zapobiega nielegalnemu handlowi drewnem i wyrobami z drewna w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za egzekwowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów EUTR. Konsorcjum Woodstock wie, że w zeszłym miesiącu zostały zgłoszone skargi dotyczące EUTR przeciwko 31 firmom z dziewięciu państw członkowskich (których dostawcy zostali potwierdzeni przez UE jako korzystający z rosyjskich surowców w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia nowego rozporządzenia).[4] Skargi dotyczące EUTR mówią, że w okresie od października do grudnia 2023 roku firmy w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Łotwie, na Węgrzech, Litwie, w Holandii i Grecji importowały sklejkę brzozową o wartości ponad 43 milionów euro od czterech dostawców uwikłanych w dochodzenie UE, które doprowadziło do powyższego rozporządzenia.

Rozporządzenie dotyczy tylko dwóch krajów: Kazachstanu i Turcji. Czy rosyjskie produkty mogą być kierowane także przez inne kraje, takie jak Gruzja, Uzbekistan czy nawet Chiny?

Rozporządzenie potwierdza, że UE będzie zajmować się nieuczciwymi praktykami handlowymi występującymi w jakimkolwiek kraju trzecim. Sygnalizuje także importerom, użytkownikom i stronom finansującym konieczność dokładnej oceny ryzyka związanego z zakupem sklejki brzozowej pochodzącej z krajów, które zazwyczaj nie są uważane za producentów lub eksporterów. Konsorcjum Woodstock nie może zatem wykluczyć przyszłych prób obejścia poprzez import z innych krajów trzecich i zachęca władze UE oraz cały przemysł do zachowania jeszcze większej czujności. Jednocześnie metody naukowe[5] służące do określenia pochodzenia sklejki brzozowej stale się doskonalą. Importerzy, nabywcy i inne strony trzecie powinni wykazywać należytą staranność, aby upewnić się, że są świadomi prawdziwego pochodzenia produktów drewnianych, aby uniknąć ryzyka i odpowiedzialności prawnej.

 

W przypadku pytań do mediów prosimy o kontakt:

info@woodstock.eu

lub telefonicznie +39 345 5210180

 

Przypisy:

[1] ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1287 z dnia 13 maja 2024 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone przez Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1930 na import sklejki brzozowej pochodzącej z Rosji na import sklejki brzozowej sprowadzanej z Turcji i Kazachstanu, niezależnie od tego, czy zadeklarowano ją jako pochodzącą z Turcji i Kazachstanu, pełny tekst Rozporządzenia tutaj

[2] Komunikat Konsorcjum Woodstock z dnia 22 sierpnia 2023r. dostępny tutaj

[3] Komunikat Rady UE z dnia 12 kwietnia 2024 r. „Rada wyraża ostateczną zgodę na wprowadzenie przestępstw karnych i kar za naruszenie sankcji UE”, dostępny tutaj.

[4] Komunikat prasowy Earthsight z dnia 16 kwietnia 2024 r. „Earthsight składa skargi przeciwko 31 firmom UE po potwierdzeniu użycia rosyjskiego drewna przez ich dostawców sklejki brzozowej”, dostępny tutaj.

[5] Zobacz World Forest ID, „Wykorzystanie nauki w celu usunięcia wycinki drzew z listy zakupów”, dostępne tutaj.

O Grupie Paged

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i znaczącym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie pięć zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie. Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech. Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, Paged Deutschland oraz BUK Ltd. to część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego. https://sklejkapaged.pl/

Kontakt dla mediów

Magdalena Kicińska, magdalena.kicinska@paged.pl tel.: +48 725520874

Aleksandra Atamańczyk a.atamanczyk@sfera-group.pl tel.: +48 603429444

Aktualności