Paged – społeczna odpowiedzialność

Do produkcji sklejki w naszych dwóch zakładach produkcyjnych na północnym wschodzie Polski, wykorzystujemy drewno sosnowe, brzozowe, olchowe i bukowe z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami FSC® i PEFC™. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 marca 2013 w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej (EUTR), wszystkie nasze produkty posiadają udokumentowane pochodzenie i legalność pozyskania drewna dla celów dalszej obróbki przemysłowej.

Nasze zakłady produkcyjne w Piszu i w Morągu działają w oparciu o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 i system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-ISO 45001:2018.

Paged Sklejka

ISO

Podstawą harmonijnego i dynamicznego rozwoju każdej firmy jest skuteczna strategia oraz wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Jako organizacja, od wielu lat dążymy do tego, aby nasze działania charakteryzowały przede wszystkim: wysoka jakość produktów, perfekcyjna obsługa klienta, dbałość o środowisko naturalne i wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Już w 2002 roku zakład w Piszu uzyskał pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji, projektowania i sprzedaży płyt kompozytowych (sklejek), zgodny z normą ISO 9001, który ciągle jest poddawany cyklicznym przeglądom przez kierownictwo naszej firmy i zewnętrznej jednostki certyfikującej. W kolejnych etapach uzyskaliśmy certyfikację  Systemu Zarządzania Środowiskowego w roku 2005 – zgodnego  z normą PN-EN ISO 14001:2015, oraz Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – zgodnego z normą PN-ISO 45001:2018. Od 2021 roku certyfikaty posiada zakład w Morągu.

FSC®

FSC® jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Kiedy drewno opuszcza las z certyfikatem FSC®, organizacja FSC® zapewnia, że certyfikowane firmy w całym łańcuchu dostaw spełniają określone standardy, tak aby w przypadku produktów zawierających logo FSC® mieć pewność, że zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. W ten sposób certyfikacja FSC® pomaga podejmować etyczne i odpowiedzialne decyzje w lokalnym składzie płyt drewnopochodnych, w sklepie budowlanym, w sklepie z meblami i w wielu innych miejscach. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.fsc.org.

Do produkcji sklejki i płyt stolarskich wykorzystujemy drewno sosnowe, brzozowe, olchowe i bukowe z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami FSC®.  Posiadamy certyfikat:

FSC® nr SGSCH-COC-001146, SGSCH-CW-001146

EUTR

EUTR to skrót od rozporządzenia nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej (EUTR). Wprowadzenie Rozporządzenia EUTR wynika z konieczności ograniczenia handlu na rynku Unii Europejskiej drewnem, biomasą i wyrobami z drewna, które zostało nielegalnie pozyskane. Wprowadziło ono mechanizmy kontrolujących pochodzenie drewna, w celu ochrony zasobów naturalnych na całym świecie i zezwala na obrót drewnem i wyrobami wyłącznie z drewna gatunków drzew niezagrożonych wyginięciem. Rozporządzenie EUTR określa obowiązki i wymagania dla podmiotów sprowadzających (Podmiot) z krajów spoza Unii Europejskiej oraz handlujących tymi produktami (Podmiot handlowy) na terenie Unii Europejskiej. Lista wyrobów nim objętych została określona w Załączniku I do Rozporządzenia i dotyczy takich grup produktów jak m.in.: drewno okrągłe, podkłady kolejowe, tarcice, forniry, podłogi, płyty drewnopochodne (MDF, OSB, wiórowe, pilśniowe, inne), sklejki, skrzynie i inne opakowania drewniane, beczki, gonty, ścier z drewna, papier, tekturę, meble drewniane, budynki prefabrykowane, biomasę na cele energetyczne i opałowe.

Lacey Act

The Lacey Act, które w efekcie poprawki przyjętej 15 grudnia 2008 roku wprowadziło zakaz importu, eksportu, transportu, sprzedaży i nabywania w handlu międzystanowym i międzynarodowym drewna i produktów drewnopochodnych, nabytych z naruszeniem prawa stanowego lub prawa innego kraju reguluje kwestie eksportu drewna i produktów drewnopochodnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

PEFC™

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

PEFC™ dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC™ jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

W chwili obecnej PEFC™ International obejmuje 39 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 35 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Te 35 systemów odpowiada za certyfikacje 264 milionów hektarów lasów, produkujących miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku, co czyni PEFC™ największym światowym systemem certyfikacji leśnej. Posiadamy certyfikat:

PEFC nr SGS-PEFC/COC-1445