Paged Pisz w 17% czołowych firm z branży producentów drewna i wyrobów drewnianych na świecie po audycie ESG EcoVadis

Paged Pisz po raz kolejny otrzymał wyróżnienie podczas zewnętrznego audytu ESG firmy EcoVadis zdobywając 63 punkty i srebrną odznakę za ocenę działań prowadzonych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Audyt przeprowadzono w czterech obszarach: bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, etyki prowadzenia biznesu oraz zrównoważonych zakupów.

To już drugi audyt EcoVadis dla Paged Pisz, który robi postępy i pnie się w górę w rankingu spółek poddanych weryfikacji. Warto dodać, że audyt ten jest przeprowadzany globalnie, stąd osiągnięty przez polską markę wynik w rankingu zasługuje na wyróżnienie.

Nieustannie staramy się spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest to dla nas niezwykle ważny obszar. Zależy nam, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki, które są dodatkowym potwierdzeniem naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu i doskonalenia procesów w Paged. W bieżącym audycie uzyskaliśmy wynik o sześć punktów wyższy niż w ubiegłym roku. Wierzę, że w kolejnych latach ta nota będzie jeszcze wyższa, adekwatna do naszych wysiłków w obszarze ESG – mówi Bartosz Budnicki, Członek Zarządu Paged odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu.

 

Działania marki Paged w zakresie zrównoważonego rozwoju mają szeroki zakres. Na szczególną uwagę zasługują działania w obszarze wpływu na środowisko jak chociażby założenie klastra energetycznego z gminą Morąg czy ciągła redukcja emisji CO2. Paged redukuje emisje CO2 między innymi poprzez zamknięty obieg wykorzystania własnej biomasy oraz wewnętrzny system zarządzania odpadami i ich segregację. Firma ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i poddaje je recyclingowi. Odpady powstałe w trakcie produkcji wyrobów gotowych są potem wykorzystywane przez producentów płyt wiórowych.

Paged angażuje się również w działania edukacyjne. We wrześniu, przy wsparciu firmy, zostało otwarte Centrum Edukacji Klimatycznej; Punkt Zwrotny, które buduje świadomość ekonomii cyrkularnej wśród młodzieży. Firma ponowiła także współpracę ze School of Form, SWPS oraz wsparła inicjatywę produkcji mebli dziecięcych dla domów dziecka i ośrodka wychowawczego podczas tegorocznych Targów DREMA.

Paged wspiera też społeczność lokalną, angażując pracowników w wiele inicjatyw w tym wolontariat i dbanie o otoczenie zakładów. Sprzątanie lasów, wspólne gotowanie dla Banku Żywności, organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców Pisza to tylko niektóre inicjatywy firmy. Więcej o tych działaniach tutaj: https://sklejkapaged.pl/o-ludziach-i-dla-ludzi-czyli-jak-tworzymy-angazujaca-kulture-organizacyjna-w-paged/.

EcoVadis to międzynarodowa organizacja ratingowa w obszarze ESG i CSR, która zajmuje się oceną efektywności działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przez firmy na całym świecie. Przyznaje niefinansowe ratingi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Audyt, który przeprowadza, obejmuje 100 pytań w ramach 21 kryteriów i w 4 kluczowych obszarach: etyka, środowisko, praca i prawa człowieka, a także zrównoważona polityka zakupowa. Audytowana firma wypełnia kartę wyników (przedział punktowy od 0 do 100) i na bazie odpowiedzi badane są jej słabe i mocne strony, uwzględniane w ratingu końcowym. Aby punktacja była obiektywna, do weryfikacji wykorzystywany jest szeroki zakres informacji, także źródła zewnętrzne (dokumenty od klientów, otrzymane certyfikaty czy wiadomości i listy obserwacyjne).

Kontakt dla mediów:
Magdalena Kicińska
Kierownik ds. Komunikacji w Paged Wood
magdalena.kicinska@paged.pl
+48 725 520 874

 

O Paged:

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i trzecim największym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie siedem zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie.

Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech.

Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, p00⁰Paged Deutschland oraz BUK Ltd. to część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego.

Aktualności