Paged inicjatorem nowej technologii zarządzania odpadami

Paged, największy producent sklejki w Polsce i jeden z wiodących w Europie, zainicjował prace nad innowacyjną metodą przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów. Nowa technologia została skutecznie wdrożona w produkcji sklejki filmowanej we współpracy z polską firmą Lerg.

Prace nad nową technologią były możliwe dzięki powołaniu Projektu R-Produkty, prowadzonego przez międzywydziałowy zespół specjalistów z Paged. Celami Projektu były: ograniczenie utylizacji odpadów o 20% oraz wymyślenie nowych aplikacji i produktów z recyklingu. Dużą role odegrał zespół badawczy Paged LabTech, który tak przygotował założenia do technologii, aby wypełniacz z odpadów poprodukcyjnych, dodatkowo wzmacniał jakość sklejenia wodoodpornych sklejek filmowanych. Asortyment Paged obejmuje 11 rodzajów sklejek filmowanych, takich jak Mesh, Hexa czy Trans, które to specjalistyczne materiały spełniają wyśrubowane wymagania dotyczące elastyczności, wytrzymałości, odporności na wilgoć czy zapobiegania poślizgom.

Stale poszukujemy rozwiązań, które umożliwią nam rozwijanie odpowiedzialnej gospodarki cyrkularnej w naszych zakładach – tłumaczy Ewelina Depczyńska, Prezes Zarządu Paged LabTech, Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Paged. – Podczas produkcji sklejki filmowanej generujemy rocznie kilkadziesiąt ton odpadów w postaci pociętych folii. Dzisiaj z dumą możemy ogłosić, że odpady, które dotąd były utylizowane, powracają do naszej produkcji jako dodatek do żywic fenolowych. Wprowadzenie nowego podejścia wymagało inwestycji w segregację odpadów oraz współpracy z partnerem, który opracował technologię ich przetwarzania. Dodatkowy wysiłek się opłacił. Teraz nie tylko lepiej troszczymy się o środowisko, ale także obniżamy koszty zarządzania odpadami – podsumowuje Depczyńska.

 

Firma Paged zaprosiła Lerg do współpracy w zagospodarowaniu powstających odpadów w sposób alternatywny do ich utylizacji. Specjaliści z Lerg, z myślą o aspekcie środowiskowym, opracowali metodę pozwalającą na przekształcenie odpadów chemicznych powstających w Paged w surowiec możliwy do wykorzystania w procesie produkcji mieszanek klejowych. Realizacja tego rozwiązania wymagała znacznego nakładu pracy, obejmującego przegląd literatury, próby laboratoryjne, techniczne oraz wybór odpowiednich urządzeń i projektowanie instalacji przemysłowej. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, redukując obciążenie środowiska naturalnego i unikając zbędnej utylizacji odpadów. Ten projekt przyczynił się do zmniejszenia zużycia podstawowych surowców przez wykorzystanie odpadowej folii w odpowiedniej formie do produkcji mieszanek klejowych – komentuje współpracę Grzegorz Czochara, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w Lerg SA.

Kontakty dla mediów:

Magdalena Kicińska
Kierownik ds. Komunikacji w Paged Wood
magdalena.kicinska@paged.pl
+48 725 520 874

Dorota Gawle
Kierownik Działu Marketingu
Pełnomocnik Zarządu ds. Procedur i Etyki
dorota.gawle@lerggroup.pl
+48 669 909 520

 

O Lerg:

LERG S.A to jeden z najważniejszych producentów żywic w Polsce. Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firmę cechuje duża dynamika rozwoju, która w ostatnich latach zaowocowała stworzeniem silnej, zdywersyfikowanej grupy chemicznej o globalnym zasięgu.

 

O Paged:

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i trzecim największym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie siedem zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie. Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech.

Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, Paged Deutschland oraz BUK Ltd. to część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego.

Aktualności