Projekty unijne

Poznaj realizowane przez nas projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Paged LabTech Projekty UE

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych

POIR.02.01.00-00-0137/19

Paged LabTech Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Paged poprzez stworzenie nowego centrum badawczo-rozwojowego składającego się z części badawczej oraz części półtechnicznej pozwalających na realizację badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych przez Paged LabTech.

Wartość projektu: 17 666 922,96 zł
Wartość dofinansowania: 7 181 676,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.2020 – 08.2023

Niskoemisyjna sklejka do zastosowania w meblarstwie

POIR.01.01.01-00-0068/21

Paged LabTech Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Niskoemisyjna sklejka do zastosowania w meblarstwie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest opracowanie innowacji w obszarze meblarstwa mających na celu eliminację emisji formaldehydu oraz VOC, a także zastosowanie bezpiecznych dla środowiska materiałów poprzez dodawanie związków wiążących lub rozkładających zanieczyszczenia organiczne.

Wartość projektu: 2 268 293,15 zł
Wartość dofinansowania: 1 281 804,62zł
Okres realizacji projektu: 06.2021 – 12.2023

Innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowania w transporcie drogowym

POIR.01.01.01-00-0782/19

Paged LabTech Sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej, w ramach konsorcjum, realizują projekt pt. „Innowacyjne tworzywa kompozytowe do zastosowania w transporcie drogowym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Paged poprzez realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez Paged LabTech i Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej, w ramach konsorcjum oraz przygotowanie do wdrożenia ich rezultatów. Projekt polega na opracowaniu innowacji w obszarze transportu o podwyższonych parametrach użytkowych.

Wartość projektu: 3 770 416,94 zł
Wartość dofinansowania: 2 767 123,25 zł
Okres realizacji projektu: 01.2020 – 12.2022

Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem technologii PRINT i WRB

POIR.01.01.01-00-0066/20

Paged LabTech Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem technologii PRINT i WRB” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wykończenia i zabezpieczenia mebli szkieletowych z drewna bukowego, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zewnętrznych.

Wartość projektu: 5 809 254,75 zł
Wartość dofinansowania: 2 428 136,59 zł
Okres realizacji projektu: 09.2020 – 08.2023

W związku z trwającymi projektami zachęcamy do przeglądania strony internetowej bazy konkurencyjności, gdzie na bieżąco będą się pojawiać oferty współpracy.