Paged – synergia natury i technologii

Paged - producent sklejki

Od ponad dziewięćdziesięciu lat firma Paged oferuje swoim klientom w Europie szeroki wachlarz produktów i usług. Nasz portfel produktów obejmuje sklejki surowe liściaste i iglaste, sklejki powlekane filmem i tworzywami sztucznymi, sklejki ogniotrwałe i wodoodporne, a także sklejki specjalistyczne, takie jak Paged ELKON®.

Jako firma, która działa w oparciu o zasady partnerstwa stale szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. W efekcie, produkty firmy Paged znajdują szereg zastosowań w segmencie budowlanym, w przemyśle transportowym, opakowaniowym czy w produkcji mebli.

Do produkcji sklejki w naszych dwóch zakładach produkcyjnych na północnym wschodzie Polski, wykorzystujemy drewno sosnowe, brzozowe, olchowe i bukowe z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami FSC® i PEFC. Nasze zakłady produkcyjne w Piszu i Morągu działają w oparciu o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 i system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  PN-ISO 45001:2018.

Tworzymy wartość dla naszych klientów poprzez optymalne wykorzystanie zasobów i inwestycje w innowacyjne produkty i usługi. Dbamy o rozwój kompetencji naszych pracowników i stałe unowocześnianie parku maszynowego po to aby oferować naszym klientom innowacyjne produkty.

Zachęcamy do współpracy i dziękujemy za zaufanie.

Paged Sklejka

Historia marki Paged od 1931 roku

Historia marki Paged sięga 1931 roku, kiedy to na wniosek Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych kierowanej przez Adama Loreta, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powołał do życia Polską Agencją Eksportu Drewna (spółka z ograniczoną poręką) oraz podjął decyzję o jej udziale w budowie portu w Gdyni, a dokładnie jego części – portu drzewnego. Dzieje Pagedu to ciąg nieustannych zmian. Już w rok po powstaniu, w 1932r., nazwa agencji została zmieniona po raz pierwszy – na „Paged – Polska Agencja Eksportu Drewna spółka z ograniczoną poręką”. Lata powojenne to zarówno czas odbudowy, przekształceń jak i konsolidacji przez ówczesny Paged innych central eksportowych w Polsce, podczas gdy historia współczesna spółki to nie tylko zmiana właścicielska i przekształcenie w rodzinną grupę kapitałową, ale również inwestycje w zakłady produkcji sklejki w Morągu i Piszu. Obecnie, w skład grupy sklejkowej Paged wchodzą zakłady produkcji sklejek w Piszu, których początki sięgają 1916 roku oraz zakłady w Morągu, działające od 1955 roku.

Odpowiedzialność społeczna

Do produkcji sklejki w naszych dwóch zakładach produkcyjnych na północnym wschodzie Polski, wykorzystujemy drewno sosnowe, brzozowe, olchowe i bukowe z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami  FSC® i PEFC.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 marca 2013 w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej (EUTR), wszystkie nasze produkty posiadają udokumentowane pochodzenie i legalność pozyskania drewna dla celów dalszej obróbki przemysłowej.