Paged LabTech

Wdrażanie nowych produktów i rozwiązań dla naszych klientów pozostaje najwyższym priorytetem w działalności grupy sklejkowej Paged. Paged LabTech to nowopowstała spółka, funkcjonująca w ramach grupy sklejkowej Paged, która działa pod przewodnictwem dyrektor Eweliny Depczyńskiej wraz z zespołem doświadczonych technologów. Celem spółki Paged LabTech jest zarówno ulepszanie istniejących jak i opracowywanie i wdrażanie nowych produktów.

Od wielu lat, grupa sklejkowa może pochwalić się najszerszym portfelem produktów w Polsce, dziś chcemy wykonać kolejny krok w rozwoju firmy po to by zapewnić jej zrównoważony rozwój w przyszłości, a naszym klientom dostarczyć nowe, dedykowane produkty i rozwiązania.

Aktualności

Paged LabTech Projekty UE

Projekt POIR.02.01.00-00-0137/19 pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych.” otrzymał pozytywną rekomendację ekspertów i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR dla naboru 2/2.1/2019 prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dofinasowania to 7 181 676,00 PLN

 

Projekty zgłoszone do NCBR :

  • POIR.01.01.01-00-0782/19 (Paged LabTech+Wydziała Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej / konsorcjum)  w ramach Szybka Ścieżka 
  • POIR.01.01.01-00-0870/19 (Paged LabTech + Paged Meble) w ramach Szybka Ścieżka

Kontakt

Skontaktuj się z nami