Paged LabTech

Wdrażanie nowych produktów i rozwiązań dla naszych klientów pozostaje najwyższym priorytetem w działalności grupy sklejkowej Paged.

Paged LabTech 

to nowopowstała spółka, funkcjonująca w ramach grupy sklejkowej Paged, która działa pod przewodnictwem dyrektor Eweliny Depczyńskiej wraz z zespołem doświadczonych technologów.

Celem spółki Paged LabTech jest zarówno ulepszanie istniejących jak i opracowywanie i wdrażanie nowych produktów.

Od wielu lat, grupa sklejkowa może pochwalić się najszerszym portfelem produktów w Polsce, dziś chcemy wykonać kolejny krok w rozwoju firmy po to by zapewnić jej zrównoważony rozwój w przyszłości, a naszym klientom dostarczyć nowe, dedykowane produkty i rozwiązania.

Paged LabTech Projekty UE

Projekt POIR.02.01.00-00-0137/19 pt.

„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych.” otrzymał pozytywną rekomendację ekspertów i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1:„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR dla naboru 2/2.1/2019 prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dofinasowania to 7 181 676,00 PLN

W związku z trwającymi projektami POIR.02.01.00-00-0137/19 i POIR.01.01.01-00-0782/19 zachęcamy do przeglądania strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ gdzie na bieżąco będą się pojawiać oferty współpracy. 

Projekty zgłoszone do NCBR :

  • POIR.01.01.01-00-0066/20 (Paged LabTech + Paged Meble) w ramach Szybka Ścieżka

Paged LabTech oferuje fizyko-mechaniczne badania płyt drewnopochodnych

Rodzaj Badania:

  1. Wilgotność płyt drewnopochodnych wg PN-EN 322:1999(seria 4 próbek)

  2. Gęstość płyt drewnopochodnych wg PN-EN 323:1999(seria 6 próbek)

  3. Wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu statycznym płyt drewnopochodnych wg PN-EN 310:1994(seria 12 próbek, po 6 z dwóch kierunków)

  4. Wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości płyt drewnopochodnych wg PN-EN 789:2005(seria 8 próbek po 4 z dwóch kierunków)

  5. Oznaczanie jakości sklejenia( wytrzymałości spoiny klejowej) sklejki, płyt stolarskich i płyt warstwowych poprzez wykonanie próby ścinania wg PN-EN 314-2:2001(seria 16 próbek)

Kontakt

Skontaktuj się z nami