Grupa Paged stawia na OZE – powstaje nowy klaster energetyczny w Gminie Morąg

W dniu 25 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, Paged Morąg oraz Paged Energy. Inicjatywa ma na celu realizację inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie Morąga i okolic, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprawę stanu środowiska naturalnego a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Podpisanie umowy jest wynikiem współpracy pomiędzy Gminą Morąg, Paged Morąg – przedsiębiorstwem lokalnym zainteresowanym inwestycjami w OZE oraz firmą Paged Energy, która pełnić będzie rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana lokalnie, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do poziomu powiatu.

Jednym z kluczowych partnerów w budowie nowego klastra jest firma Paged Morąg, zakład produkujący sklejkę, z wieloletnią historią działalności w Morągu. Głównym koordynatorem klastra jest firma Paged Energy. Jej zadania obejmują koordynację działań i prac wewnątrz klastra, obrót energią wewnątrz klastra, magazynowanie energii, pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii, reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra. W ramach inwestycji w OZE, firma Paged Morąg będzie ponadto współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Prezes Zarządu Paged Energy, Piotr Michał Kosmęda, podkreśla znaczenie klastrów energetycznych, które wspierają lokalne społeczności energetyczne, poprawiają jakość środowiska naturalnego i zwiększają konkurencyjność lokalnej gospodarki. Bliskość miejsc wytwarzania energii zwiększa odporność lokalnych społeczności na ryzyka związane z dostawą energii. Kosmęda tłumaczy:

„- Klastry energetyczne to lokalne społeczności energetyczne, w ramach, których zarówno źródła wytwórcze, jak i odbiorcy znajdują się na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Zadaniem klastrów jest zadbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie dostępu do „zielonej” energii przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. Wskutek korzystania ze źródeł energii odnawialnej powodują one poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki.”

Paweł Krzyształowicz, Członek Zarządu Paged Energy, zaznacza, że Grupa Paged intensywnie pracuje nad wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE w swoich zakładach, co wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Krzyształowicz dodaje:

„- Zakład produkcyjny Paged produkujący sklejkę, działa w Morągu nieprzerwanie od 1955 roku i jest istotnym punktem na mapie gminy, jako ważny pracodawca dla kolejnych pokoleń społeczności lokalnej. Zgodnie z przyjętą strategią właścicielską Grupy Kapitałowej Thumos, do której należą między innymi Paged Energy oraz spółki Paged produkujące sklejki i meble, kładziemy mocny nacisk na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby końcowe produkty pochodzące z naszych zakładów były w kolejnych latach coraz bardziej „zielone” i ekologiczne. Dlatego rozpoczęliśmy projekt przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej dla zakładu Paged w Morągu i pracujemy nad zakontraktowaniem kolejnych gigawatów energii pochodzącej z OZE. Wierzymy, że proces dekarbonizacji produkcji doskonale wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie ścisła i wieloletnia współpraca z władzami Gminy Morąg – czego potwierdzeniem jest między innymi zawiązanie Klastra Energii w Morągu – pozwoli na zasilenie energią odnawialną również innych lokalnych odbiorców, co pomoże wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawę środowiska naturalnego, jak również budowę kapitału społecznego i świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy.”

Klastry energetyczne przynoszą wiele korzyści lokalnym przedsiębiorcom, takich jak: dążenie do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) czy dekarbonizacja produkcji, przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nowa inicjatywa Gminy Morąg i spółek Paged przynosi korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również wspiera rozwój ekologicznych technologii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Kicińska
Kierownik ds. Komunikacji w Paged Wood
magdalena.kicinska@paged.pl
+48 725 520 874

 

O Paged:

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i trzecim największym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie siedem zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie.

Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech.

Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, Paged Deutschland oraz BUK Ltd. to część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego.

Aktualności