Zapytania ofertowe

Zapytania spółki Paged Morąg S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/06/2024/MORĄG DOTYCZĄCE DOSTAWY KOMPLETNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PAGED MORĄG S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletnych systemów informatycznych wraz instalacją i integracją z pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej Zakładu (w całości lub w częściach) w ramach projektu pn.

„WDROŻENIE DO FIRMY PAGED MORĄG SA. KOMPLETNEGO CYBERFIZYCZNEGO SYSTEMU, UMOŻLIWIAJĄCEGO CYFRYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ PRODUKCJI SKLEJKI I WPROWADZENIE ZAŁOŻEŃ PRZEMYSŁU 4.0. NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI DO DZIAŁANIA W WARUNKACH KRYZYSOWYCH”

realizowanego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 01/06/2024/MORĄG
2. Wzór oferty
3. Specyfikacja techniczna
4. Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
5. Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
6. Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający)

Zapytania spółki Paged Pisz Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/06/2024/PISZ DOTYCZĄCE DOSTAWY KOMPLETNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PAGED PISZ Sp. z.o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletnych systemów informatycznych wraz instalacją i integracją z pozostałymi elementami infrastruktury informatycznej Zakładu (w całości lub w częściach) w ramach projektu pn.

„WDROŻENIE DO FIRMY PAGED PISZ SP. Z O.O. SYSTEMÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO CYFRYZACJI I ROBOTYZACJI PRODUKCJI SKLEJKI I ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁU 4.0. NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI DO DZIAŁANIA W WARUNKACH KRYZYSOWYCH”

realizowanego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 01/06/2024/PISZ
2. Wzór oferty
3. Specyfikacja techniczna
4. Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)
5. Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
6. Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający)