Paged LabTech już działa!

Wdrażanie nowych produktów i rozwiązań dla naszych klientów pozostaje najwyższym priorytetem w działalności grupy sklejkowej Paged. Paged LabTech to nowopowstała spółka, funkcjonująca w ramach grupy sklejkowej Paged, która działa pod przewodnictwem dyrektor Eweliny Depczyńskiej wraz z zespołem doświadczonych technologów. Celem spółki Paged LabTech jest zarówno ulepszanie istniejących jak i opracowywanie i wdrażanie nowych produktów.

Od wielu lat, grupa sklejkowa może pochwalić się najszerszym portfelem produktów w Polsce, dziś chcemy wykonać kolejny krok w rozwoju firmy po to by zapewnić jej zrównoważony rozwój w przyszłości, a naszym klientom dostarczyć nowe, dedykowane produkty i rozwiązania.

Aktualności