Paged DryGuard – nowoczesne budownictwo szkieletowe bez przestojów

Nowoczesne budownictwo szkieletowe bez przestojów

Paged DryGuard

Ochrona przed opadami

Radzenie sobie z pogodą podczas budowy to uciążliwe zadanie. Osłanianie konstrukcji przed deszczem wymaga czasu i podnosi koszty inwestycji. Z kolei brak osłony i narażenie budynku na działanie warunków atmosferycznych często wiąże się z koniecznością osuszania. To jeszcze bardziej wydłuża czas trwania prac.

Całe szczęście możesz zrobić coś jeszcze. Zastosuj materiał konstrukcyjny na poszycie ścian i dachu, dzięki któremu nie tylko wzmocnisz bryłę budynku, ale także zabezpieczysz ją przed opadami. Aby uniknąć przestojów i dodatkowych kosztów, poznaj nasz nowy produkt – Paged DryGuard.

Sklejka z hydrofobową powłoką

Paged DryGuard to sklejka iglasta grubowarstwowa zabezpieczona powierzchniowo preparatem ograniczającym przepuszczalność wody. Płyta stanowi więc skuteczną barierę dla powierzchniowej absorpcji kropel deszczu podczas prac budowlanych. W konsekwencji Paged DryGuard ma większą stabilność wymiarową przy zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Sklejka z hydrofobową powłoką
Paged DryGuard

Oceny nowego produktu dokonał Paged LabTech w oparciu o normę PN-EN 927-5, definiującą metodę pomiaru absorpcji wody przez zabezpieczone zewnętrznie płytki drewniane. Wyniki przedstawia wykres poniżej.

wykres ilustrujący przepuszczalność wody przez DryGuard

Paged Dry Guard w naturalnych warunkach atmosferycznych

Nasz nowy produkt został również poddany ekspozycji na naturalne warunki atmosferyczne na podstawie normy PN-EN 927-3. Panele zaimpregnowane preparatem były eksponowane przez okres 6 miesięcy na stacji polowej w regionie północno-wschodniej Polski. Panele były nachylone pod kątem 45°w stosunku do poziomu, na którym próbki były ustawione. Powierzchnia czołowa była skierowana w kierunku równika. W trakcie badania oceniono m.in. wygląd ogólny, rozwój pleśni, zmianę barwy, spękanie, połysk.

Wyniki badań wykazały, że powłoka zastosowana w Paged DryGuard zabezpiecza nie tylko przed deszczem, ale także przed rozwojem pleśni. Po 6 miesiącach rozwój pleśni był poniżej 10% badanej powierzchni. Na powłoce pojawiły się tylko drobne pęknięcia do maksymalnie kilku; wygląd ogólny bardzo dobry. Jest to o tyle istotne, że budując dom chcemy zadbać o jakość powietrza wewnątrz na lata. Takie zabezpieczenie jest dodatkowym atutem sklejki Paged DryGuard.

Paroprzepuszczalność

Co ważne, hydrofobowa powierzchnia hamuje pochłanianie wody, ale nie wpływa negatywnie na dyfuzję pary wodnej (przenikanie gazów). Drewno może zatem oddychać w trakcie montażu i użytkowania, a także swobodnie schnąć po wystąpieniu opadów.

Przygotowane próbki suszono 72 godziny w 80°C. W szczelnym szklanym pojemniku (eksykator) przygotowano przesycony roztwór fosforanu dwuamonowego. Po wysuszeniu próbki zważono i umieszczono w eksykatorze nad roztworem (bez kontaktu). Pojemnik szczelnie zamknięto. Wilgotność w pojemniku sięgała 95% (tzw. wilgotne powietrze). Następnie próbki ważono po 1, 2, 4, 24, 48, 72, 96, 120 i 168 godzinach. Po każdym pomiarze próbki jak najszybciej odkładano do eksykatora. Jako próbki referencyjne wykorzystano nieimpregnowane drewno sosny grubowarstwowej. Badanie wykazało, ze Paged DryGuard nie ogranicza dyfuzji pary wodnej.

Zastosowania Paged DryGuard

Sklejka ta znajdzie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie – konstrukcji dachów, stropów i ścian działowych. Sprawdzi się także w renowacji budynków ze względu na lekkość i łatwość obróbki. Może być wykorzystywana do produkcji podłóg, opakowań, kamperów, domów mobilnych i parkanów.

Aktualności