Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych

W ramach projektu POIR.02.01.00-00-0137/19 pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR dla naboru 2/2.1/2019 prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  opublikowano ogłoszenie Realizacja inwestycji – projekt budowlany i wykonanie prac budowlanych.

Zachęcamy do składania ofert.