Paged BeechPly FR

Sklejka bukowa, trudnozapalna.

Paged BeechPly FR - charakterystyka

Sklejka bukowa, trudnozapalna o przeznaczeniu ogólnobudowlanym oraz dedykowanym do kolejnictwa. Uniepalniona do klasy Bfl-s1 oraz R10 (HL3). Sklejka Paged BeechPly FR spełnia wymagania normy EN 13501-1:2019-02 oraz EN 45545-2:2013+A1:2015.                                                                           

                     

Paged BeechPly FR – zastosowania i korzyści

  • przeznaczenie ogólnobudowlane

Paged BeechPly FR – możliwości obróbki

  • Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta