Paged, czyli Zero Waste w przemyśle

Zero Waste – życie bez odpadów

Proekologiczny styl życia już dawno przestał być modą, a stał się ideą, której przyświeca znacznie wyższy cel. Każdy aspekt życia można podporządkować myśli ekologicznej tak, by zapewnić nie tylko sobie, ale i środowisku bezpieczeństwo i zdrowie. Na tym polega Zero Waste, czyli: zero odpadów, zero zanieczyszczeń.

Życie wedle idei Zero Waste

Zero Waste to idea, której założeniem jest generowanie jak najmniejszej ilości odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. To jednak nie tylko zbiór działań, takich jak segregacja odpadów czy rezygnacja z plastikowych opakowań.  Przede wszystkim to ruch, który ma na celu współdziałanie ze zrównoważonymi cyklami przyrody w myśl, że w naturze nic nie ginie, a wszystkie jej zasoby podlegają odnowie i powtórnemu obiegowi.

Ten styl życia zakłada odpowiedzialność zarówno na poziomie produkcji, jak i konsumpcji. Opiera się na odzyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu wszelkich produktów, bez generacji odpadów. Ich spalanie czy magazynowanie  mogłoby zaszkodzić wodzie, ziemi czy powietrzu, a co za tym idzie – zarówno środowisku, jak i człowiekowi. Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do świadomej rezygnacji z produktów sztucznych i nieodnawialnych, ograniczeniu produkcji śmieci, ponownym wykorzystywaniu wszystkiego, co się do tego nadaje oraz przetwarzaniu produktów. Jak wygląda realizacja założeń Zero Waste w praktyce?

Paged, czyli Zero Waste w przemyśle

Jako producent sklejek, wykorzystujemy synergię natury i technologii, by proponować produkty w pełni przyjazne środowisku. Idea Zero Waste towarzyszy naszej pracy na każdym etapie – wszystkie działania są w pełni świadome, a przyświeca im jeden cel – maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców. Ich odnawianiem, ponownym przetwarzaniem i wykorzystaniem chcemy zminimalizować inwazyjność produkcji i ingerencję w naturę. Dzięki temu oferujemy nie tylko pełnowartościowe produkty, ale i wartość samą w sobie. Zero odpadów, zero marnowania – to cała filozofia firmy Paged.

W Paged wykorzystujemy surowce zgodnie z ideą Zero Waste na kilka sposobów. Przede wszystkim – sortowanie. Odpowiednie posortowanie odpadów, ich podział na te, które można wtórnie wykorzystać do produkcji i te, z których można wytworzyć energię, jest niezwykle istotne i niesie ze sobą olbrzymie korzyści dla środowiska. Doceniamy to, co dała nam Matka Natura i staramy się Jej za to solidnie odwdzięczyć. Zero Waste w Paged oznacza maksimum korzyści dla wszystkich. Działamy z poszanowaniem środowiska, jednocześnie zapewniając produkty najwyższej jakości.

Styl życia wedle Zero Waste nie wymaga wielu wyrzeczeń, a jedynie zmiany niektórych nawyków. Widać jednak, że powoli przeradza się w myśl globalną, co znacznie ułatwia przejście do świadomego dbania o środowisko w najlepszy możliwy sposób.

Aktualności