Paged BirchPly bezpiecznym materiałem na zabawki i meble dla dzieci

Sklejka Paged BirchPly spełnia wymagania normy EN 71-3

Badania zgodności naszej sklejki brzozowej z normą EN 71-3 zakończyły się pomyślnie. Paged BirchPly może być  z powodzeniem wykorzystywany do produkcji zabawek i mebli dla dzieci. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich producentów, ale przede wszystkim rodziców, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich pociech, stawiając na produkty przebadane i spełniające najwyższe wymagania jakościowe pod względem wykorzystywanych materiałów.

O czym mówi norma EN 71-3?

Norma EN 71-3 określa wymagania oraz metodykę badań migracji zagrażających zdrowiu pierwiastków, np. arsenu, chromu, kadmu, ołowiu, rtęci, selenu i innych. Każdy wyrób zaprojektowany i przeznaczony do zabawy przez dzieci do 14 roku życia powinien spełniać normę EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek — Część 3: Migracja określonych pierwiastków. Wymagania dotyczą samego materiału, ale także lakierów, olejów, farb oraz innych powłok. Wyjątkiem są zabawki i części zabawek, których używanie wyklucza możliwość ssania, lizania, połknięcia lub przedłużonego kontaktu ze skórą dziecka.

Pozytywny wynik badań

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach zakończyło badania produkowanej przez nas sklejki Paged BirchPly 30.12.2020 r. Wartości migracji pierwiastków okazały się zgodne z wymaganiami dla kategorii III. Sklejka Paged BirchPly jest zatem bezpiecznym materiałem na zabawki, ale nie tylko zabawkarze powinni wziąć pod uwagę ten produkt przy projektowaniu swoich wyrobów.

Paged BirchPly stock
Paged BirchPly

Normie podlegają też dziecięce meble

EN 1130:2020-04 to norma zatytułowana Meble dla dzieci — Łóżeczka — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (zastąpiła normy EN 1130-1:2001 oraz EN 1130-2:2001). Znajdziemy w niej odniesienie do normy EN 71-3, co oznacza, że materiał przeznaczony do produkcji dziecięcych łóżeczek czy kołysek również powinien być sprawdzony pod kątem migracji określonych pierwiastków. Sklejka brzozowa Paged BirchPly powinna więc zainteresować producentów mebli dla niemowląt i najmłodszych dzieci.

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy wyborze materiału na zabawki i meble dla dzieci?

W przemyśle płyt drewnopochodnych zawsze pada pytanie o emisję formaldehydu. W tym zakresie sklejka Paged BirchPly spełnia wymagania dla płyt drewnopochodnych do zastosowania wewnątrz pomieszczeń (klasa E1). Sklejka ta, podobnie jak wiele innych sklejek Paged, mieści się także w jeszcze surowszych limitach: na rynku niemieckim – ½ E1, na rynku amerykańskim – zgodnie z certyfikatem CARB oraz EPA TSCA VI. Paged BirchPly odpowiada również regulacjom dotyczącym emisji lotnych związków (VOC). Spełnia wymagania dla najwyższych klas: A+ (regulacje francuskie), AgBB (regulacje niemieckie) oraz M1 (regulacje fińskie). 

Zapoznaj się z deklaracją właściwości użytkowych.