INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA I NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

 • Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki Paged Morąg S.A.
  (ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg) oraz PAGED Pisz Sp. z o.o. (ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz nawiązania relacji handlowych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

Oznacza to, że ww. spółki przetwarzają wspólnie Państwa dane osobowe, aby mogli Państwo otrzymać informacje dotyczące działalności spółek, ich szczegółową ofertę lub nawiązać współpracę z jedną ze spółek.

Obie spółki są odpowiedzialne m.in. za przechowywanie Państwa danych w swoich systemach informatycznych oraz kontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania itp.

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez podanie danych podczas rozmowy telefonicznej, osobistego spotkania lub wysłanie wiadomości e-mail.
 • Dostęp do Państwa danych mogą mieć upoważnieni pracownicy spółek oraz podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz ustalenia, czy dojdzie do nawiązania współpracy z jedną ze spółek.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody w biurze dowolnej spółki, jego wysłanie na adres spółki lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych bądź poprzez kontakt telefoniczny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez spółki Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych mogą Państwo skontaktować się z Panią Joanną Kuś-Kamińską – Inspektorem Ochrony Danych spółek Paged Morąg S.A. oraz Paged Pisz Sp. z o.o.
 • Kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail iod-sklejka@paged.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej (list można wysłać na adres siedziby spółki będącej administratorem Państwa danych osobowych).
 • W przypadku, jeśli ponieśliby Państwo szkodę wskutek naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem Państwa danych, mogą kierować Państwo swoje roszczenie do każdej z ww. spółek.