Dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0782/19 INNOWACYJNE TWORZYWA KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

11.02.2020 Paged LabTech pozyskał dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0782/19 INNOWACYJNE TWORZYWA KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM w ramach konkursu 4/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka Tworzywa sztuczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020. Całkowita kwota dofinansowania to 2 767 123.25zł .

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej 2020-01-01 – 2022-09-30