Projekt WRB uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.1.1/2020– Szybka ścieżka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

BENEFICJENT: Paged LabTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem technologii PRINT i WRB CEL

PROJEKTU: innowacja produktowa dotycząca sposobu wykończenia mebli, która zostanie wykorzystana przez jedną ze spółek produkcyjnych Grupy Paged, poprzez wprowadzenie do swojej oferty i sprzedaż nowatorskich produktów.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 2 428 136,59 zł

OKRES REALIZACJI: 09.2020 – 08.2023