Paged LabTech Sp. z o.o. z certyfikatem ISO 9001

We wrześniu 2020 obyła się procedura audytu i certyfikacji TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

W wyniku audytu spółka uzyskała certfikat dla Systemy Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001:2015. zgodnie z którym Paged LabTech Sp. z o.o. stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

Rozwoju nowych wyrobów oraz certyfikacji i badania płyt drewnopochodnych.

Certyfikat do pobrania: