Paged BirchPly FR

Sklejka liściasta, trudnopalna.

Paged BirchPly FR- charakterystyka

Podłogi:

Sklejka liściasta modyfikowana powierzchniową metodą impregnacji lub oklejana filmem fenolowym o wysokiej gramaturze. Proces nie wpływa ujemnie na wysoką odporność mechaniczną i wytrzymałość na obciążenia oraz pozwala uzyskać najwyższą klasę ogniową dla drewna i płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i kolejnictwie. Sklejka BirchPly FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 i CE2+ (podłogi) oraz spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego HL3 w klasie R10.

 Ściany i sufity:

Sklejka liściasta o specjalnej budowie modyfikowana innowacyjną metodą. Proces impregnacji pozwala uzyskać najwyższą klasę ogniową dla drewna i płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i kolejnictwie. Sklejka BirchPly FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 (ściany i sufity) oraz spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego HL3 w klasie R1.

 

 

Paged BirchPly FR – zastosowania i korzyści

  • Główne obszary zastosowań obejmują m.in. budownictwo
    (budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hotele, centra
    handlowe), kolejnictwo (tramwaje, wagony kolejowe)
  • Powierzchniowa metoda impregnacji
  • Szeroki zakres grubości
  • Najwyższa klasa ogniowa dla drewna
  • Produkt polski

Paged BirchPly FR – możliwości obróbki

  • Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta