Hydraulik

Miejsce pracy: Morąg

Grupa Paged – holding przemysłowo-inwestycyjny o ponad 100-letniej tradycji, lider w branży sklejkowej. Jesteśmy stabilną finansowo, dynamicznie rozwijającą się firmą, zatrudniającą ponad 2000 pracowników. Do naszego zespołu obecnie poszukujemy:

Hydraulika

Miejsce pracy: Morąg ul. Mazurska 1 

Do zadań będzie należało:

 

 • Zapewnienie dostępności i sprawności układów wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych na terenie Zakładu poprzez:

– instalację nowych układów hydraulicznych, zmianę oraz przebudowę istniejących,

– konserwację oraz usuwanie awarii układów wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych,

– wymian elementów instalacji, w tym zaworów, zasuw, filtrów, uszczelnień

– usuwanie szkieł wodowskazowych,

 • Wykonywania obowiązków spawacza ( w zależności od specjalizacji)
 • Inne- zgodnie z opisem stanowiska

Wymagania:

 • Kandydaci posiadający min. Pół roku doświadczenia na stanowisku hydraulika;
 • Posiadane uprawnienia UDT- mile widziane;
 • Wiedza praktyczna i teoretyczna w tematyce instalacji wodociągowych, cieplnych i kanalizacyjnych;
 • Znajomość układów wymiennych ciepła w zakresie budowy, zmiany parametrów, działania pomp membranowych, wirnikowych, monośrubowych, pneumatycznych i zębatych;
 • Umiejętność wymiany i czyszczenia filtrów;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość awansu finansowego i stanowiskowego w strukturach firmy
 • pełne ubezpieczenie ZUS

 

 • wynagrodzenie:
  • uzależnione od posiadanego doświadczenia, składającego się z części stałej i zmiennej
  • w przypadku pracy w nocy dodatek nocny w wysokości 20% płacy zasadniczej
  • pełnopłatne nadgodziny

 

 • pakiet socjalny:
  • dofinansowanie do świąt i tzw. „wczasów pod gruszą”
  • dofinansowanie do wypoczynku i kolonii dla dzieci
  • paczki świąteczne dla dzieci
  • wycieczki pracownicze
  • dodatkowe ubezpieczenie na życie
  • karta multisport
 • pakiet medyczny:
  • prywatna opieka medyczna dla pracowników (szybszy dostęp do lekarzy specjalistów) w sieci placówek LuxMed (i placówek współpracujących) na ternie całego kraju
  • opcjonalnie, możliwość prywatnej opieki medycznej LuxMed dla współmałżonka/partnera lub całej rodziny

Prosimy o przesłanie CV na maila katarzyna.piechocinska@paged.pl podając nazwę stanowiska w tytule  lub złożenie aplikacji bezpośrednio w Paged Morąg S.A. 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Paged Morąg S.A. (ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego (w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również w celu określonym w treści zgody).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązek prawny określony w art. 221 1 i 2 Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. W przypadku podania innych danych, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda kandydata, zaś ich podanie jest nieobowiązkowe.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:
  • upoważnieni pracownicy spółki Paged Morąg S.A.;
  • podmioty współpracujące ze spółką Paged Morąg S.A. obsługujące systemy informatyczne (np. pocztę e-mail), w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 6. Państwa dane będą przetwarzane do sześciu miesięcy od dnia ich przekazania. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do roku od jej wyrażenia. W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych lub dodatkowej zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych oraz dodatkowej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres iod-sklejka@paged.pl lub listu na adres spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu
  e-mail iod-sklejka@paged.pl lub wysyłając list na adres spółki.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania.

 

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa aplikacja była brana pod uwagę w procesach rekrutacyjnych dotyczących stanowisk powiązanych z Państwa kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, prosimy o zamieszczenie w Państwa CV następującego oświadczenia: „Wyrażam dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji w ramach procesów rekrutacyjnych dotyczących stanowisk powiązanych z moimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym”.