Dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0782/19 INNOWACYJNE TWORZYWA KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

11.02.2020 Paged LabTech pozyskał dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0782/19 INNOWACYJNE TWORZYWA KOMPOZYTOWE DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM w ramach konkursu 4/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka Tworzywa sztuczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020. Całkowita kwota dofinansowania to 2 767 123.25zł .

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej 2020-01-01 – 2022-09-30

Paged LabTech oferuje fizyko-mechaniczne badania płyt drewnopochodnych

Rodzaj Badania:

  • Wilgotność płyt drewnopochodnych wg PN-EN 322:1999 (seria 4 próbek)
  • Gęstość płyt drewnopochodnych wg PN-EN 323:1999(seria 6 próbek)
  • Wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu statycznym płyt drewnopochodnych wg PN-EN 310:1994(seria 12 próbek, po 6 z dwóch kierunków)
  • Wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości płyt drewnopochodnych wg PN-EN 789:2005(seria 8 próbek po 4 z dwóch kierunków)
  • Oznaczanie jakości sklejenia( wytrzymałości spoiny klejowej) sklejki, płyt stolarskich i płyt warstwowych poprzez wykonanie próby ścinania wg PN-EN 314-2:2001(seria 16 próbek)

Dokument zlecenia Paged LabTech